- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LX - No. 1A/2008

A New Tool For Teaching - Skype
(Universitatea Politehnica Bucuresti, Str. Splaiul Independentei, Nr. 313 e-mail: chicioreanu@gmail.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Teodora Daniela Chicioreanu
Universitatea Politehnica Bucuresti, Str. Splaiul Independentei, Nr. 313
e-mail: chicioreanu@gmail.com

Keywords   education, communication , WEB 2.0, Skype

Abstract
The rapid technological changes and the spread of the Internet pose no threat to education. The existing
applications facilitate learning and knowledge sharing, develop creativity, prepare the young for the
future and bring together people from various places, with the most diverse experiences. They offer
students, parents and teachers opportunities that are not to be missed, but used to the maximum of their
potential.
Providing a free, easy way to communicate for everyone, Skype offers a new view on activities that
improve the students' implication and communication. Interacting with people from other countries,
states and continents, students can understand the cultural differences, learn history, social issues or even
improve their language skills. Learning becomes authentic, coming in addition to the courses. An
accessible software like Skype encourages the universities and their students to experiment with new
techniques. For teaching "at a distance?, Skype offers an efficient way of real-time communication
between students and instructors.

Rezumat
Schimbarile tehnologice rapide si raspândirea Internetului nu reprezinta o amenintare pentru educatie.
Aplicatiile existente faciliteaza învatarea si schimbul de cunostinte, dezvolta creativitatea, pregatesc
tinerii pentru viitor si aduc împreuna oameni din cele mai diverse locuri, cu cele mai diverse experiente.
Ele ofera profesorilor, studentilor si parintilor oportunitati ce nu trebuie irosite, ci folosite la potential
maxim.
Furnizând o cale de comunicatie usoara, ieftina pentru toata lumea, Skype ofera o noua deschidere catre
activitati care sporesc gradul de implicare si întelegere al elevilor. Interactionând cu oameni din alte
tari, state si continente, ei pot întelege diferentele de cultura, pot învata istorie, diverse norme sociale sau
chiar îsi pot îmbunatati deprinderile lingvistice. Învatatul devine autentic, depasind orele de curs. O
aplicatie ieftina si accesabila precum Skype-ul încurajeaza facultatile si studentii sa experimenteze noi
tehnici. Pentru învatamântul la distanta, Skype ofera o modalitate eficienta de comunicare între studenti
si instructori în timp real.

Educational Systems Devolution, Between Politics and Reality
(Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica, Nr. 13 e-mail : taranuma@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Adela Mihaela Taranu
Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica, Nr. 13
e-mail : taranuma@yahoo.com

Keywords   educational reform, decentralization policy, globalization, local autonomy, school
management

Abstract
The first proposals on educational systems devolution appears on the late fifties and they are
contemporary with global development model. Thus it became one of the engines of the economical
integration.
The theoretical approach argue that in this model of development ? which presume the financial
autonomy of schools and local development - teachers, parents and pupils or students feel themselves
more in the light. This sentiment of self esteem will increase the quality of the educational process and to
a better resources management.
In spite of this theoretical approach are other studies who want to demonstrate that the devolution
doesn't bring better results for pupils, not in the spot of taking decision effectiveness nor in a involving
local actors in taking decisions process.
Our paper want to conclude that the devolution can presume an improvement of educational system.
That improvement is not totally efective in other areas but only on the authority who constraint the
educational system.

Rezumat
Primele propuneri privind descentralizarea sistemelor de învatamânt dateaza de la sfârsitul anilor `50 si
sunt contemporane modelului de dezvoltare global, fiind considerata una din fortele motrice ale
integrarii economice. Se argumenteaza ca, privilegiind gestiunea locala si autonomia financiara a
scolilor, parintii, profesorii si managerii se simt mai mult în centrul atentiei, ceea ce conduce la
cresterea calitatii procesului educational si la exploatarea mai buna a resurselor. Exista însa o serie de
studii care demonstreaza ca descentralizarea nu aduce o ameliorare semnificativa a rezultatelor scolare
ale elevilor, nici în planul eficacitatii luarii deciziilor si nici chiar în ce priveste participarea actorilor
locali la aceste decizii.
Lucrarea de fata concluzioneaza ca descentralizarea poate antrena o ameliorare a scolii, dar ca ea nu
se traduce automat în schimbari semnificative în alte domenii decât acelea ale autoritatii la care aceasta
este supusa.

Components intercultural's education
(Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica, Nr. 13 e-mail: nflorea.dppd@spiruharet.ro)
Vol LX • No. 1A/2008
Nadia Mirela Florea
Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica, Nr. 13
e-mail: nflorea.dppd@spiruharet.ro

Keywords   culture, multiculturalism, intercultural, contemporary world issues, euro- competence

Abstract
Intercultural education is a particularly complex topic. Knowledge of this subject area facilitates the
application of fundamental principles to situations found in formal, no formal and informal education. In
this way, The European Union has organized numerous scientific seminars and meetings.
These opportunities encompass a history of the key concepts as well as some future directions.

Rezumat
Educatia interculturala este un subiect deosebit de complex. Aprofundarea acestui domeniu faciliteaza
punerea în aplicare a principiilor fundamentale pe care le întâlnim în situatii formale, non-formale si
informale de educatie. În acest sens, Uniunea Europeana si-a organizat numeroase seminarii si reuniuni
stiintifice. Lucrarea face o trecere în revista a conceptelor-cheie, precum si unele directii de viitor.

Empathy - a definitive emotional competence for the teacher-manager
(Universitatea Valahia, Târgoviste, Str. Moldovei, Nr. 5 e-mail: lumidraghicescu@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Luminita Draghicescu
Universitatea Valahia, Târgoviste, Str. Moldovei, Nr. 5
e-mail: lumidraghicescu@yahoo.com

Keywords   ensurance of the quality in education, emotional intelligence, emotional competences,
empathy

Abstract
It is fundamental for a teacher, whose mission is not only to form the intellect of his students, but also
their affectivity, to show empathy towards the learner, to participate at his feelings, to enter his inner
world with delicacy and care.
A teacher which manifest empathy will project his didactic demarche considering not only the cognitive
needs of the learner, but also the affective ones, proving in this way respect and carefulness for his
student. He will succeed in "building? a harmonious educational environment in which every student
should feel important and with a step closer to his success.

Rezumat
Este fundamental pentru un educator, a carui misiune este sa modeleze nu numai intelectul elevilor sai,
ci si afectivitatea acestora, sa manifeste empatie fata de educabil, sa participe la sentimentele sale, sa
patrunda în lumea sa interioara cu delicatete si grija. Un educator empatic va proiecta demersul
didactic având ca reper nu numai nevoile cognitive ale celui care învata, ci si pe cele afective,
manifestând astfel respect si consideratie fata de acesta. Educatorul empatic va reusi sa ?construiasca?
un mediu educational armonios, un mediu în care fiecare elev simte ca este valorizat si ca se afla cu un
pas mai aproape de reusita scolara.

Teaching activity centred on understanding, problems and methods
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, 39, Ploiesti e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Gabriel Albu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, 39, Ploiesti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   centring on understanding, centring on problems, centring on methods, education, teacher,
student

Abstract
The purpose of the present study is to draw attention on the tendency of several teachers of exclusively
concentrating on teaching methods and simplifying the complex and vast field of education, of teachers'
roles, of pupils' needs and searches.
Being obsessed with methods, lots of teachers tend not to pay enough attention to the educational reality in
order to identify the real problems that it has. The study is trying to demonstrate that centring on methods is
followed by centring on understanding and problems.

Rezumat
Acest studiu este o atentionare a tendintei multor profesori de a se concentra exclusiv pe metode didactice
si de a simplifica problematica complexa si vasta a educatiei, a rolului profesorului, a nevoilor si cautarilor
elevului.
Obsedati de metode, multi profesori tind sa nu se mai raporteze suficient de atent si de deschis la realitatea
educationala si sa sesizeze adevaratele probleme pe care ni le pune aceasta.
Studiul încearca sa demonstreze ca centrarea pe metoda urmeaza centrarii pe întelegere si centrarii pe
probleme.

Dynamic structural learning - a tool for reforming the Dynamic structural learning - a tool for reforming the teaching practice
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, 39, Ploiesti e-mail: mikisinger@gmail.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Florence Mihaela Singer
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, 39, Ploiesti
e-mail: mikisinger@gmail.com

Keywords   cognitive science, complex systems, development, dynamic structural learning, knowledge
society, structure, training

Abstract
Starting from the idea that the knowledge society is concerned about how school policies relate to student
performance, the article presents the concept of dynamic structural learning (DSL). School learning ? in
which the social and the epistemological contexts interfere with the individual constraints ? is seen as a
dynamic system where its four key aspects: multiple factors, complex interactions, multilevel contexts,
and multilevel time scales work together to generate changes that are complex, emergent, and selforganized.
The DSL of a domain represents a two-folded cognitive construction: on the one hand, it
supposes developing a structured curriculum focused on constructing a domain-specific way of thinking
in individuals; on the other hand, it implies strategies of learning that engage dynamic mental structures.
Teaching according the DSL view engenders: systematic training of transfers; randomized training of the
developed capacities; and structured training focused on assimilating the invariants. The article provides
a few examples for these types of training in mathematics learning for various grades and topics.

Rezumat
Pornind de la ideea ca societatea cunoasterii este preocupata de modul în care politicile educationale
vizeaza formarea de competente la elevi sau studenti, articolul prezinta conceptul de învatare structural
dinamica (ISD). Învatarea scolara ? situata la interferenta contextelor social si epistemologic cu
particularitatile individuale ? este privita ca un sistem dinamic în care cele patru caracteristici
fundamentale ale acestuia: factori multipli, interactiuni complexe, contexte multinivelare si scale
temporare actioneaza pentru a genera schimbari complexe, emergente si auto-organizatoare. Învatarea
structural dinamica a unui domeniu este o constructie cognitiva desfasurata la doua paliere: pe de o
parte, presupune dezvoltarea unui curriculum focalizat pe construirea unui mod de gândire specific
domeniului care se învata; pe de alta parte, se bazeaza pe aplicarea unor strategii de învatare care
genereaza structuri mentale dinamice. Predarea de tip ISD presupune: antrenament sistematic focalizat
pe capacitatea de transfer; antrenament aleatoriu al capacitatilor formate; antrenament structurat
focalizat pe asimilarea invariantilor. In cadrul articolului, sunt oferite câteva exemple pentru aceste
tipuri de antrenamente la matematica, la diferite clase.

The role of genders in scholar learning
(Universitatea Valahia din Târgoviste, Bl. Regele Carol I, Nr.2, Târgoviste e-mail: alina_maria_2000@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Alina-Maria Paraschiva
Universitatea Valahia din Târgoviste, Bl. Regele Carol I, Nr.2, Târgoviste
e-mail: alina_maria_2000@yahoo.com

Keywords   scholar results, gender differences, educational process

Abstract
The pupils' results in school are based on a series of physic and psychological, social and family-related
factors and also pedagogical factors. Beside those various factors, we consider that the scholar results,
the pupils' success or failure can also be explained by the gender differences and the way they are taken
into account during the educational process.
A series of psychological and sociological research papers, and especially neurological
researches showed that significant differences exist between girls and boys, differences reflected in the
modality of solving a task, of communication or the way the children socialize. Therefore, we consider
that the learning method is different based on gender differences.

Rezumat
La baza rezultatelor scolare obtinute de elevi stau o multitudine de factori de natura fizio-psihologica,
socio-familiala sau pedagogica. Pe lânga multitudinea acestor factori, consideram ca rezultatele scolare,
reusitele sau insuccesele elevilor pot fi explicate si prin modul în care, în cadrul procesului instructiv ?
educativ, se iau în considerare diferentele de gen care exista între elevi.
Datorita faptului ca cercetari multiple de psihologie si sociologie, dar mai ales de neurologie au
demonstrat faptul ca exista diferente semnificative între fete si baieti, diferente care se concretizeaza în
modul de rezolvare al unei sarcini, în modul de comunicare, în tipul de socializare la care sunt supusi
copiii, consideram ca modalitatea de învatare a acestora difera în functie de gen.

The relation evaluation - self-evaluation - learning
(Universitatea Valahia din Târgoviste, Str. Moldovei, Nr 5 e-mail: savucristescumaria@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Maria Savu-Cristescu
Universitatea Valahia din Târgoviste, Str. Moldovei, Nr 5
e-mail: savucristescumaria@yahoo.com

Keywords   evaluation, self-evaluation, self-regulation, learning

Abstract
In school activity, self-evaluation is necessary and possible, as it serves self-knowledge and develops selfawareness,
two essential conditions that determine the output of one's activity and the affirmation of
one's personality.
Self-evaluation leads to the discovery of one's own value, as premise of one's continual training and selfimprovement.
Self-evaluation constitutes both a means for instructing the pupils and a result of the
pedagogical action. Evaluation, self-evaluation and learning build among themselves relations of mutual
conditioning, their result being school performance improvement

Rezumat
Capacitatea de autoevaluare de catre elev a învatarii se constituie ca efect formativ al evaluarii.
Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performante în raport cu obiectivele propuse. Astfel, elevul
întelege mai bine continutul sarcinii pe care o are de rezolvat, modul în care efortul sau în rezolvarea
sarcinii se concretizeaza sau nu în rezultatele asteptate de profesor, sau propuse de elevul însusi.
Criteriile de autoevaluare permit elevilor sa-si determine în conditii de autonomie eficienta activitatilor
realizate.
Devenind capabili sa se autoevalueze, elevii înteleg mai clar obiectivele activitatii de învatare, valorifica
metode si procedee de învatare adecvate, îsi autoregleaza comportamentul de învatare în raport cu
gradul de apropiere/îndepartare a realizarilor în raport cu asteptarile. Elevul dobândeste, astfel, un rol
activ în învatare, fiind plasat pe traiectoria: stapânire anticipata a demersului în complexitatea sa ?
realizare ? autoevaluare ? autoreglare.
Rolul educatorului este de a orienta elevul asupra conceptelor cheie, de a-l ajuta sa stabileasca legaturi
între reprezentarile sale si noile cunostinte, de a-i sugera modalitati de prelucrare a informatiei sau de a
antrena elevul/ grupul în activitate. Prin intermediul feedback-ului, elevul îsi poate controla si reorienta
propriile actiuni mentale sau motrice, mentinând efortul de învatare pe directia sarcinilor si obiectivelor
de atins; el poate ajunge la o întelegere mai buna a materiei de studiat, îsi poate mobiliza energiile si
vointa de reusita, îsi poate dimensiona timpul necesar.
Fara capacitatea de autoevaluare ? autoreglare psihica, reusita scolara ar fi îndoielnica. Ea
îndeplineste, deci, o functie adaptativa.

Divorce Consequences on Children
(Universitatea Petrol -Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti aprilie6@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Adina Pescaru
Universitatea Petrol -Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
aprilie6@yahoo.com

Keywords   stress period, family crisis, coparenting

Abstract
Divorce doesn't mean the end of a family, but a transition to a new form of family. This transition is often
painful for their members. The trouble of the adults combines with the necessity to develop the ability to
answer to the children and to their needs. Anyway, parents can find ways to help themselves and their
children in order to overcome this difficult transition.
When a family is in a crisis it is everyone's duty to help in a degree, to intervene. Children are our future
and they deserve our complete attention and our unconditional support. It is our common responsibility
to protect the ones involved in the divorce. The adults divorce one of the other, but they don't do this to
their children; unfortunately, for these the perspective seems different, most of the time.

Rezumat
Divortul nu înseamna sfârsitul unei familii, ci o tranzitie catre o noua forma de familie. Aceasta tranzitie
este de obicei dureroasa pentru membrii sai. Necazul adultilor se combina cu necesitatea dezvoltarii
abilitatii de a raspunde copiilor si nevoilor acestora. Oricum, parintii pot gasi cai de a se ajuta pe sine si
pe copii pentru a depasi aceasta tranzitie dificila.
Când o familie se afla în criza este de datoria tuturor sa ajute într-o anumita masura, sa intervina. Copiii
sunt viitorul nostru si merita atentia noastra totala si sprijinul neconditionat. Este responsabilitatea
noastra colectiva de a-i proteja pe cei implicati în divort. Adultii divorteaza unul de celalalt, dar în nici
un caz de copiii lor, însa pentru acestia din urma perspectiva pare diferita, de cele mai multe ori.

The Family - as educational environment - and its relations with the School
(Universitatea Valahia din Târgoviste, Str. Moldovei, Nr.5, Targoviste e-mail: anapetrescu@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Petrescu Ana Maria*, Voicu Camelia Delia*
Universitatea Valahia din Târgoviste, Str. Moldovei, Nr.5, Targoviste
e-mail: anapetrescu@yahoo.com

Keywords   education environment, family - school collaboratio , educational functions of the family,
types of relations between family and school

Abstract

Rezumat
La fel ca si scoala, familia reprezinta un mediu important în care se realizeaza educatia copilului si
socializarea lui primara. În societatea zilelor noastre, parteneriatul dintre scoala si familie prezinta o
importanta deosebita. Este foarte important sa se acorde atentie educatiei parintilor, pentru ca ei sa
poata colabora în mod optim cu scoala în vederea asigurarii unei educatii de calitate pentru copiii lor.
Articolul de fata îsi propune sa realizeze o analiza obiectiva a rolurilor celor doi parteneri în procesul
educatinal precum si sa formuleze anumite sugestii metodologice.

The Efficiency of the Cooperation Methods Used in Mathematics Classes
(Universitatea Transilvania din Brasov, Str. N. Balcescu, Nr. 56, Brasov e-mail: petreaurelianaloredana@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Aureliana - Loredana Petre
Universitatea Transilvania din Brasov, Str. N. Balcescu, Nr. 56, Brasov
e-mail: petreaurelianaloredana@yahoo.com

Keywords   cooperation, active methods, improvement

Abstract
Taking into consideration nowadays society's informational explosion, education should be based on
offering the trainees the instruments necessary for processing the information. This should be done since
early childhood. That is why we have elaborated a research on first grade pupils starting from the
hypothesis that using learning through cooperation methods in mathematics classes will improve success
in mathematics and it will ensure the sustainable development of future adults. The hypothesis has been
confirmed by good results in mathematics obtained by the pupils as compared to other classes.

Rezumat
Având în vedere explozia informationala a societatii noastre, educatia nu trebuie sa se mai bazeze pe
acumularea de informatii care se perimeaza usor, ci trebuie sa-i ofere educatului instrumentele necesare
pentru a procesa informatiile cu care vine în contact. Acest lucru trebuie aplicat începând de la cele mai
fragede vârste. De aceea, am elaborat o cercetare constatativa la nivelul clasei I, pornind de la ipoteza
ca utilizând metodele de cooperare si metodele activ- participative în cadrul lectiilor de matematica se va
asigura o învatare de durata si deci va fi înlaturat insuccesul la matematica.

Early Literacy-a field still to be explored
(Universitatea Pitesti, Str. Tg. din Vale, Nr. 1, Pitesti e-mail: mdumitrana@yahoo.com)
Vol LX • No. 1A/2008
Magdalena Dumitrana
Universitatea Pitesti, Str. Tg. din Vale, Nr. 1, Pitesti
e-mail: mdumitrana@yahoo.com

Keywords   early childhood, written language, genetic stages, understanding

Abstract
In the educational field are still many prejudices concerning the learning of the written languages by
young children. Still the strong belief is that children are not able to learn reading and writing until they
go to school, whether school starts at 6 year old or at 7 (or 4-5 years old in some other countries). The
research in the field shows that there is no direct connection between motor skills performances and
writings. Also, the genetic stages in the understanding of the written language as they were discovered
play an important role in the written language acquisition. The paper is based entirely on E. Ferreiro and
A.Teberosky's outstanding work in the field.

Rezumat
În domeniul educational exista înca multe prejudecati în ceea ce priveste achizitia limbajului scris de
catre copiii mici (prescolari). Înca se manifesta puternic convingerea ca, cei mici nu sunt capabili sa
învete sa scrie si sa citeasca înainte de a merge la scoala, indiferent de vârsta la care se începe scoala,
la 6 ori 7 ani, în unele tari la 4 sau 5 ani.Cercetarea în domeniu a aratat ca nu exista o legatura directa
între deprinderile motrice si scriere. De asemenea, un rol important în achizitia limajului scris îl joaca
stadiile genetice ale întelegerii limbajului scris. Prezentul articol este bazat în întregime pe cercetarea
fundamentala desfasurata de E. Ferreiro si A.Teberosky în domeniul discutat.

Institutional child placement versus family placement,different solutions for unhappy children. Case study,Child Care Institution, Prahova
(Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti e-mail: msuditu@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 1A/2008
Mihaela Suditu, Simona Eftimie
Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: msuditu@upg-ploiesti.ro

Keywords   family, social protection, legislation

Abstract
The examination of the family problems remains a question of social conscience and of
scientific rigor and also a viable alternative, more secure and more human to residential
institutionalization. But when end under what circumstances?

Rezumat
Examinarea atenta a problematicii familiei, a plasamentului familial ca alternativa viabila, securizanta,
mai umana la insitutionalizarea rezidentiala ramâne o problema de constiinta sociala comunitara si de
expertiza stiintifica. Dar in cât timp si în ce circumstante?

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 734538

Online users at this moment

We have 61 guests online